เทคนิคการออกแบบกราฟฟิกให้มีคุณภาพ

งานกราฟฟิกดีไซด์ ถือว่าเป็นงานที่มีความประณีตในส่วนต่างๆการถ่ายทอดศิลปะผ่านการทำงานจากคอมพิวเตอร์ เราจะสามารถมองเห็นงานกราฟฟิกได้ทั่วทุกมุมในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกราฟฟิกดีไซน์สื่อสิ่งพิมพ์ กราฟฟิกลักษณะของภาพเคลื่อนไหว กราฟฟิกในส่วนของเว็บไซต์ เว็บสล็อต แบนเนอร์ โบรชัวร์ต่างๆ แต่งานกราฟฟิกที่มีคุณภาพสื่อความหมายได้นั้นควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ความสวยของผลงานอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ กลุ่มเป้าหมาย การจัดทำงานกราฟฟิกขึ้นแต่ละชิ้นนั้น จะต้องมีการวางแผนถึงกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับสาร ว่าจะเป็นกลุ่มของผู้คนประเภทใด อายุใด รวมทั้งมีความสนใจในเรื่องอะไร ถึงจะสามารถเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารออกไปผ่าน รูปภาพ ตัวหนังสือ สัญญะ และสัญลักษณ์ สำหรับการสื่อความหมาย สัญญะ เป็น การใช้วัตถุ ข้าวของ สัตว์รูปร่างประเภทต่างๆรส…

Continue Readingเทคนิคการออกแบบกราฟฟิกให้มีคุณภาพ

สิ่งที่นักวาดที่ดีควรจะมี

 • Post author:
 • Post category:Blog

ไม่อาชีพไหนก็จำเป็นที่จำเป็นจะต้องมีสิ่งที่มากกว่าทักษะที่จะใช้ในการทำงานในสายอาชีพนั้น แล้วต้องบอกเลยว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว นักวาดที่ดีนั้นมักจะมีอุปนิสัยและลักษณะที่น่าสนใจ และต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้คุณสามารถทำงานทางด้านนี้ได้เป็นอย่างดี แต่ก็ต้องอยู่ในพื้นฐานของความพอดีไม่มากไปไม่น้อยไป และต้องรู้จักรับฟังสิ่งต่างๆเพื่อที่จะได้นำมันมาปรับปรุงและแก้ไข  คุณภาพ นักวาดที่ดีควรที่จะดูแลเรื่องคุณภาพของงานให้ดีสม่ำเสมอไม่มากไม่น้อยไม่แย่จนเกินไป คือเอาง่ายๆสไตล์ต้องสม่ำเสมอไม่เปลี่ยนไปทั่วเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วนักว่านนั้น มักจะมีความถนัดที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นแนววาดที่วาดและควรที่จะรู้ว่าการทำอย่างไร มันจะเป็นตัวช่วยในการประหยัดเวลาในการทำงานให้มากขึ้นกว่าเดิม บอกเลยว่าคุณภาพนั้นมันเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำงาน เพราะมันต้องหมั่นรักษาให้มันมีความคงที่เพื่อที่จะได้รักษาคุณภาพของงานเอาไว้ ไม่เรื่องมาก เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับนักวาดไม่ใช่ว่ายึดติด แต่แบบหรือวิธีของตัวเองเพราะมันอาจจะทำให้คุณตกงานแล้วไม่มีงานทำก็ได้ เพราะว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องทำงานตามที่เขาสั่งเวลาเขาสั่งให้แก้งานก็ต้องแก้ให้ทันที และต้องแก้ให้ถูกให้ตรงตามที่เขาต้องการก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้น ว่าถ้าคุณมีคุณภาพในการทำงานแล้วแล้วก็เชื่อได้เลยว่า คุณจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการแก้งานอีกอย่างแน่นอน เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าตรงไหนต้องทำอย่างไรตรงไหนควรปล่อยไว้เป็นต้น ไม่ใช้อารมณ์ในการทำงาน ในบางครั้งด้วยความกดดันจึงอาจจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง และการมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในการทำงานนั้น มันอาจจะทำให้การทำงานของคุณนั้นแย่ลง หรือเกิดปัญหาอะไรต่างๆก็ตามและมันมีผลต่อการทำงานหรือว่าคุณควรที่จะแยกให้ออกว่าอารมณ์ส่วนตัว ไม่ควรเอามารวมกับงานเพราะมันจะทำให้งานของคุณนั้นไม่ตรงตามคุณภาพ หรือไม่ตรงตามสไตล์ของลูกค้าอย่าลืมว่าเราทำงานให้กับเขา ดังนั้นสไตล์ต้องเป็นแบบที่เขายอมรับไม่ใช่สไตล์ของคุณ

Continue Readingสิ่งที่นักวาดที่ดีควรจะมี

ศิลปะคืออะไร

 • Post author:
 • Post category:Blog

          ศิลปะคืออะไร ศิลปะเป็นกิจกรรมที่มนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ แสดงออกจากความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ จินตนาการที่ได้จากความจริง การที่คิดฝันขึ้นโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจในอุดมการณ์นั้น งานศิลปะที่มีคุณค่าจึงสร้างสรรค์ขึ้นจากการแก้ปัญหา ด้วยการใช้ปัญญาอันสูงส่ง จนมีความเชื่อกันว่ามนุษย์เท่านั้น เป็นผู้มีสติปัญญาถึงขั้นที่สามารถแก้ปัญญาสร้างสรรค์งานศิลปะได้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่ามนุษย์สามารถปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น การใช้วัสดุและเครื่องมือ การสร้างสรรค์ให้มีคุณค่าทางความงาม เช่นการก่อสร้างที่พักอาศัย การก่อสร้างโบราณวัตถุและโบราณสถาน ศิลปะคืออะไร ในต่อมามีผู้ให้ความหมายของศิลปะว่า ศิลปะคืออะไร ก็คือผลงานการสร้างสรรค์ ซึ่งให้ความหมายนี้เราต้องมาตีความหมายว่า การสร้างสรรค์กันเสียก่อน การสร้างสรรค์หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Creative นั้นคือการทำให้เกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมา ซึ่งบางสิ่งบางอย่างนั้นไม่เคยมีอยู่มาก่อน…

Continue Readingศิลปะคืออะไร

อยากเก่งวาดรูปต้องขยันฝึกทักษะพื้นฐาน

 • Post author:
 • Post category:Blog

เชื่อได้เลยว่าไม่มีใครที่สามารถเก่งได้ตั้งแต่เกิดอย่างแน่นอน หรืออาจจะมีพรสวรรค์แต่ก็ยังต้องฝึกฝนอยู่ดี ซึ่งถ้าเป็นทักษะในการวาดรูปแล้วด้วย แล้วก็จำเป็นจะต้องฝึกฝนเป็นอย่างมาก เพราะทุกวันนี้มีคู่แข่งเยอะดังนั้นการวาดรูป จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วต้องบอกเลยว่าการที่คุณมีพื้นฐานที่ดี มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณสามารถวาดรูปภาพได้ง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วมันก็เป็นพื้นฐานของหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตกแต่งลวดลาย หรือการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะประเภทต่างๆ ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ทักษะขั้นพื้นฐานเสียก่อน เพื่อที่จะได้มีความชำนาญและแม่นยำ การลงน้ำหนัก การวาดภาพนั้นควรที่จะฝึกในการลงน้ำหนักให้มีความชำนาญ เพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปประเภทไหนก็ตามมักจะมีการใช้น้ำหนักของดินสอในการวาดอย่างแน่นอน เพื่อให้เกิดมิติของภาพและเกิดความสวยงาม ดังนั้นการฝึกโดยการใช้ดินสอนั้นก็ควรที่จะฝึกลงน้ำหนัก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อให้เกิดความชำนาญความลึกและระยะเพื่อให้มันมีมิติ และน้ำหนักมากจนไล่ไปหาน้อยซึ่งก็หมายความว่าจะสีเข้มไล่จนไปสีอ่อนนั่นเอง ดังนั้นถ้าเรายังไม่รู้จักน้ำหนักเราก็จะไม่สามารถควบคุมน้ำหนักมือได้ การจับดินสอ มันเป็นขั้นพื้นฐานจริงๆสำหรับการจับดินสอนั้น เอาว่าการจับดินสอมันก็มีอยู่หลากหลายแล้ว แต่ตามความถนัดเพื่อที่จะได้ทำให้คุณสามารถคล่องตัว และสะดวกในการทำงานโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีการจับดินสอในการเขียนอยู่ประมาณ 4 ประเภท ซึ่งก็มีการจับแบบที่เราเขียนหนังสือ และการจับแบบหลุมเพื่อที่จะทำให้เราสามารถสบัดข้อมือ…

Continue Readingอยากเก่งวาดรูปต้องขยันฝึกทักษะพื้นฐาน

ทักษะที่ Graphic Design ต้องมี

 • Post author:
 • Post category:Blog

ต้องบอกก่อนว่าการทำงานทางด้านกราฟิกดีไซน์นั้น จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เครื่องมือต่างๆเสียก่อน และสิ่งที่จำเป็นเลยก็คือ การใช้เครื่องมือให้ชินและมันก็มีเครื่องมือต่างๆ ที่มีความจำเป็นในการใช้อยู่อย่างประจำสม่ำเสมอ และถ้าคุณควรที่จะเป็น Graphic Design แล้วก็คุณต้องการจะเป็นนักออกแบบที่มีทักษะที่มาก ดังนั้นถ้าคุณต้องการที่จะมีฝีมือในการทำงานมันก็มีอยู่เยอะ ที่น้องบอกว่าเครื่องมือมันไม่สามารถเพื่อให้เราสามารถทำงานได้ง่าย แต่เราก็สามารถที่จะทำให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุด เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีเครื่องมืออะไรที่เป็นพื้นฐาน และจำเป็นจะต้องใช้เทคนิคความชำนาญในการทำบ้าง Die - Cut ต้องบอกก่อนว่าคนที่ทำงานทางด้านนี้การทำไดคัทนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นมากและเชื่อได้เลยว่าจะพบเจออยู่เสมออย่างแน่นอน สำหรับการไดคัทยากนั่นก็คือการไดคัทในรูปที่มีคุณภาพต่ำ รวมทั้งฉากหลังที่ลบลุงลังมองออกยากแสงภาพแย่ๆ มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทำงานได้ยากมากกว่าเดิม ซึ่งต้องบอกเลยว่าในจุดนี้เราจะรู้ได้เลยว่าใครเป็นมือโปร ใครเป็นมือสมัครเล่นเป็นสิ่งที่ปราบเซียนมาก และสิ่งที่ยากอีกอย่างหนึ่งสำหรับการไดคัทฉันก็คือเส้นผม เพราะบางครั้งมันอาจจะทำให้ดูไม่เนียนเลยก็ได้ ดังนั้นสำหรับแต่ละคนน่าจะมีเทคนิคที่แตกต่างกัน และทักษะนี้ก็เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับสายงานนี้ Pen Tool…

Continue Readingทักษะที่ Graphic Design ต้องมี

อาชีพที่น่าสนใจสำหรับคนที่รักในศิลปะ

 • Post author:
 • Post category:Blog

ต้องบอกเลยว่าทางเลือกอาชีพในสมัยนี้นั้นมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียว แต่คุณก็ต้องดูก่อนว่าอาชีพไหนที่ไม่สามารถทำเงินให้กับคุณได้นะคุณจะไม่ลำบากอย่างแน่นอน ในภายภาคหน้านั้นหลายคนคงจะสงสัยกันว่าเราจะทำธุรกิจอะไรกันดี ซึ่งบางครั้งการลงทุนแต่ละอย่างควรต้องคิดให้ดีเราต้องดูความถนัดของเราด้วยว่าเราชอบแบบไหน แต่ก็ต้องทำตามความชอบของตลาดด้วย เพราะบางครั้งมันอาจจะเป็นจุดที่ทำให้คุณสามารถขายได้ง่ายกว่า แต่เรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอาชีพไหนบ้างที่ส่วนใหญ่แล้ว จะมักจะมีคนที่รักทั้งด้านศิลปะทำอยู่บ้าง Graphic Design อีกหนึ่งอาชีพยอดนิยมที่ต้องบอกเลยว่าต้องเป็นคนที่รักในงานทางด้านศิลปะ และจะเรียนหรือไม่เรียนทางด้านนี้มาก็ได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์หรือคนที่ต้องการจะไปเรียนด้านนี้แต่ใจไม่ได้รักก็อาจจะไปไม่รอดเช่นกัน เพราะว่าการทำงานทางฟิสิกส์ดีไซน์นั้น อาจจะต้องใช้โปรแกรมอย่างเดียวคือสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือไอเดียความคิดสร้างสรรค์ศิลปะคุณต้องทำสิ่งต่างๆ โดยการกราฟิกดีไซน์งานเก่งๆซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณนั้นสนุกสนานอย่างแน่นอนรักในด้านนี้ ครูสอนศิลปะ ไปอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องมีใจรักจริงๆทางด้านนี้ เพราะในการเป็นครูนั้นจำเป็นจะต้องเจออะไรหลายๆ อย่างและคุณก็ต้องสอนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือบางครั้ง คุณอาจจะเจอการเรียนการสอนแบบต้องสอนคนที่มีอายุหน่อยบางครั้งคุณอาจจะเป็นครูในมหาลัย หรือครูในโรงเรียนซึ่งถ้าคนชอบใช้ชีวิตแบบอิสระ อาจจะไปเปิดเป็นของตัวเองก็ได้เพราะถ้าคุณมีความรู้มีความสามารถมันก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้ว ดังนั้นแล้วถ้าคุณมีรางวัลมีผลงานเชื่อได้เลยว่าจะต้องมีหลายคนแน่ๆ ที่สนใจจะมาเรียนกับคุณ ธุรกิจสกรีนเสื้อยืด เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เราจะเห็นได้มากในปัจจุบัน และต้องบอกเลยว่าการจะอยู่รอดในการทำธุรกิจประเภทนี้เลยก็คือ การออกแบบลายสวยๆและทำให้มันเป็นที่ต้องการของตลาด เพราะจากเสื้อราคาไม่กี่บาทเพียงแค่คุณเอารูปไปใส่…

Continue Readingอาชีพที่น่าสนใจสำหรับคนที่รักในศิลปะ

มารู้จักสาขา Graphic Design ?

 • Post author:
 • Post category:Blog

ต้องบอกก่อนว่าสาขานี้เป็นอีกหนึ่งสาขาที่ได้รับความนิยมมากในตลาดแรงงาน เพราะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จบออกมาในด้านออกแบบ โดยใช้คอมพิวเตอร์และเป็นที่ยอมรับมาก เพราะว่าสาขานี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีนักเรียนที่รัก และชอบในแนวทางนี้เท่านั้นที่เลือกเข้ามาเรียนโดยตรง ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมมัลติมีเดีย ยังต้องการแรงงานทางนี้นี้อยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียว ดังนั้นหลายคนอาจจะสงสัยในหลายๆเรื่อง เดี๋ยวจะพาทุกท่านมารู้จักว่าสาขานี้ต้องทำอะไรบ้าง และจำเป็นจะต้องใช้คุณสมบัติอะไรบ้างในการทำงานทางด้านนี้ คุณสมบัติที่ควรจะมี ต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความรักในด้านนี้ เพราะคุณจะได้สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ดี และเชื่อได้เลยว่าถ้าคุณจบมาแล้วมีผลการเรียนที่ดียังไงก็ไม่ตกงานอย่างแน่นอน และคุณสมบัติต่อมาคือคุณควรที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีให้ได้ เพราะต้องรับฟังสิ่งต่างๆก่อนที่จะนำมาออกแบบการทำงานไม่ใช่ว่าจะทำตามใจตัวเองได้ ดังนั้นต้องรับฟังและออกแบบให้มาในแนวทางที่ถูกกำหนดไว้หลายแบบหลายสไตล์ เพื่อที่จะได้ใช้เป็นตัวเลือกให้กับลูกค้า อาชีพหลังจากเรียนจบ บอกได้เลยว่ามีให้ทุกคนเลือกกันตาลายอย่างแน่นอนเลยทีเดียว เพราะต่อให้จบสายนี้แต่ไปทำงานที่ตัวเองรักก็ได้ แต่ถ้าต้องการจะเลือกแบบตรงสายนั่นก็ต้องทำงานทางด้านการให้ไอเดียดีๆ หรือใช้ความคิดสร้างสรรค์ คือต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่แล้วงานสายนี้จะเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเกี่ยวข้องกับศิลปะออกแบบสิ่งต่างๆ ดังนั้นคุณต้องหมั่นเรียนรู้เพื่อศึกษาสิ่งที่ชอบแล้วค่อยเลือกเอาว่าอยากทำงานแบบไหน Art Director , Graphic artist…

Continue Readingมารู้จักสาขา Graphic Design ?