You are currently viewing เทคนิคการออกแบบกราฟฟิกให้มีคุณภาพ

เทคนิคการออกแบบกราฟฟิกให้มีคุณภาพ

งานกราฟฟิกดีไซด์ ถือว่าเป็นงานที่มีความประณีตในส่วนต่างๆการถ่ายทอดศิลปะผ่านการทำงานจากคอมพิวเตอร์ เราจะสามารถมองเห็นงานกราฟฟิกได้ทั่วทุกมุมในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกราฟฟิกดีไซน์สื่อสิ่งพิมพ์ กราฟฟิกลักษณะของภาพเคลื่อนไหว กราฟฟิกในส่วนของเว็บไซต์ เว็บสล็อต แบนเนอร์ โบรชัวร์ต่างๆ แต่งานกราฟฟิกที่มีคุณภาพสื่อความหมายได้นั้นควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ความสวยของผลงานอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ

กลุ่มเป้าหมาย

การจัดทำงานกราฟฟิกขึ้นแต่ละชิ้นนั้น จะต้องมีการวางแผนถึงกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับสาร ว่าจะเป็นกลุ่มของผู้คนประเภทใด อายุใด รวมทั้งมีความสนใจในเรื่องอะไร ถึงจะสามารถเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารออกไปผ่าน รูปภาพ ตัวหนังสือ

สัญญะ และสัญลักษณ์ สำหรับการสื่อความหมาย

สัญญะ เป็น การใช้วัตถุ ข้าวของ สัตว์รูปร่างประเภทต่างๆรส ภาพ เข้ามาเป็นตัวแปรสำหรับการสื่อความหมายในผลงานชิ้นนั้น เป็นการเพิ่มลูกเล่นเชิญชวนให้คนดูคิดตาม มีส่วนร่วมไปกับผลงานของเรา เป็นทักษะที่สำคัญที่นักกราฟฟิกต้องมี ราวกับเป็นการมีชั้นเชิงในการดีไซน์ที่โดดเด่นกว่าผู้อื่น

ลักษณะการเลือกใช้สี

การใช้สีสำหรับในการออกแบบงานกราฟฟิก นักออกแบบกราฟฟิกควรจะรู้ความหมายเกี่ยวกับสีในวรรณะต่างๆเสียก่อน แล้วเอามาปรับใช้กับงาน เพื่อให้งานชิ้นนั้นสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน การเลือกใช้สีในงานแต่ละงาน ไม่ควรเกิน 3-5 เฉดสี เพื่อเป็นการคุมโทนสี งานจะได้มีทิศทางไปในแนวทางเดียวกัน ไม่ใช้สีมากจนเกินไป แต่ว่าทั้งนี้การเลือกใช้สีก็ขึ้นกับลักษณะของงาน อย่างเช่น ต้องการแบบคัลเลอร์ฟูล การใช้สีต้องมีหลากหลาย สีฉูดฉาด สีบนงานต้องดูสดใส

การใช้ตัวหนังสือ

การใช้ตัวหนังสือในงานกราฟฟิกถือเป็นส่วนที่สื่อความหมายได้อย่างตรงตัวมากที่สุด ผู้อ่านจะต้องเข้าใจโดยง่าย ไม่ซับซ้อน การใช้ฟอนต์ตัวอักษรก็เช่นเดียวกัน ควรที่จะเลือกฟอนต์ให้เข้ากับลักษณะของงาน ตัวอย่างเช่น งานราชการ งานกึ่งทางการ งานตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละหน่วยงานต่างๆ

ลักษณะการจัดวาง Layout

ก่อนจะสร้างงานขึ้นมาได้แต่ละชิ้น ควรมีการวางองค์ประกอบเสียก่อน หากต้องการสร้างบ้านก็ควรมีการออกแบบองค์ประกอบของบ้าน งานกราฟฟิกก็เช่นกันจะต้องวาง Layout ว่าในแต่ละส่วนจะนำอะไรลงไปบ้าง อย่างเช่นในส่วนของหัวกระดาษ ด้านข้าง ด้านล่าง เพื่อเป็นการตีกรอบไม่ให้งานหลุดออกจากหัวข้อที่ต้องการจะสื่อ รวมถึงการจัดวางของพื้นที่ ที่ไม่ให้ดูรกและว่างจนเกินไป